dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

środa, 2 listopada 2011

Usługa internetowa


Usługa internetowa 
(ang. web service

– usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w szczególności przez Internet.

Usługa internetowa jest w istocie składnikiem oprogramowania, niezależnym od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczającym określonej funkcjonalności. Zgodnie z zaleceniami W3C, dane przekazywane są zazwyczaj za pomocą protokołu HTTP i z wykorzystaniem XML. 

 

Sposoby realizacji 

 

Usługa internetowa może być:
  • zdefiniowana za pomocą języka opisu usług – standaryzowanym językiem, bazującym na XML, jest WSDL
  • opublikowana i wyszukana w rejestrze usług za pomocą standardowego mechanizmu, np. UDDI
  • wywołana zdalnie przez zdefiniowany interfejs
  • częścią innych usług internetowych lub być ich kompozycją.

 

 

Przeznaczenie 

 

Na bazie usług internetowych można konstruować systemy rozproszone i aplikacje internetowe. Aplikacje te komunikują się przez sieć komputerową, z wykorzystaniem odpowiednich protokołów dostępu zdalnego.

 

 

Protokoły dostępu zdalnego 

 

Protokołem najczęściej stosowanym do komunikacji z usługami internetowymi jest SOAP, (Simple Object Access Protocol), zatwierdzony przez W3C.


Platformy programistyczne

 

Najbardziej znanymi platformami programistycznymi obsługującymi standardy XML, UDDI i SOAP są .NET i Java EE.

 

 

Zastosowanie

 

Ten rodzaj usług okazał się skuteczny w sieciach korporacyjnych, za pomocą których przedsiębiorstwa lub instytucje, budowały systemy wymiany danych między swoimi oddziałami, jak również do celów łączności z partnerami i klientami. W takich mniejszych, dobrze kontrolowanych środowiskach, łatwiej jest uzyskać zgodność danych przesyłanych między poszczególnymi komponentami usług a otwartość standardów ułatwia tworzenie rozwiązań klienckich, niezależnie od platformy. Wykorzystanie usług internetowych pozwala komponentom programowym współdziałać ze sobą przez Internet, niezależnie od swojej lokalizacji i szczegółów implementacji. Dzięki temu będą w stanie zastąpić starsze rozwiązania, opracowane dla sieci prywatnych, jak CORBA czy DCOM, zaś dzięki stosunkowo prostej konstrukcji, mogą uzyskać znacznie większą popularność.


Perspektywy rozwojowe 

 

Usługi internetowe są w okresie powolnej, zakrojonej na wiele lat materializacji. System wyszukiwawczy UDDI umożliwia rejestrowanie usług w Internecie i pozwala aplikacjom wyszukiwać takie usługi i wymieniać dane. Jeśli usługa sieciowa jest płatna, można dołączyć procedurę wnoszenia płatności. Dla poprawnego funkcjonowania na skalę globalną wymaga to bardzo precyzyjnego określenia wszystkich szczegółów działania usługi, zanim zostanie udostępniona publicznie.


Przykłady zastosowań

Tłumacz Google umożliwia tłumaczenie tekstu na różne języki, Google Maps dostarczają danych geograficznych, a dzięki usłudze Amazon FWS handlowcy mogą automatycznie uaktualnić swoją ofertę.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz